Ik ben Peter Breuls. Ik schrijf webapplicaties in PHP, filmreviews en onregelmatig iets op deze weblog. Welkom!
Onder de naam Devize ben ik beschikbaar als developer of consultant voor websites of webapplicaties.
Ik ben werkzaam als Administrator bij online community FOK! en als Lead Developer bij frontoffice-leverancier SIMgroep.

De beschikbaarheid van informatie

Weblogs3 reacties

Ik lees net bij Roel dat de RVD de voor-uitgave van de begroting voorbehoudt aan de oudere media: radio, tv, kranten. Internetuitgaven (uitgaven? dat is wel een oubollig perspectief zeg) worden niet meegeteld en krijgen dus geen voorrang. En dat, mijn blogvrienden, is fout.

Dit is informatie die wordt verspreid aan diegenen die met die informatie iets duidelijks willen doen: ze willen er verslag van doen. Ze willen er melding van maken in hun medium. Daar krijgen ze van de RVD de tijd voor. Kan ik inkomen. Echter: waarom bepaalde media uitsluiten? Anders gezegd: waarom de beoordeling baseren op het medium, nog anders gezegd: de manier waarop de verslaggeving gedaan wordt?

Als een journalist, professioneel of amateur, verslag wil doen van de stukken, wat zou het voor de RVD uit moeten maken op welke manier dat gebeurt? Zou een blogger, die groot inzicht heeft en graag een verslag wil maken van de stukken, niet de mogelijkheid moeten hebben het vantevoren in te kijken? Het is uiteindelijk publieke informatie, of niet?

Ik wil zelfs nog even verder gaan: waarom is deze informatie niet beschikbaar voor de burger? Iedereen kan een blogger zijn, iedereen kan erover willen schrijven, waarom wachten tot 'de elite' ermee klaar is en jij de leftovers mag hebben?

Ik ben het in dit geval dus met Roel oneens. Het zou er niet toe moeten doen wat WebWereld met de informatie wil. Al willen ze hun keuken ermee behangen. Het is informatie, en als de RVD bereid is die überhaupt aan iemand te verstekken, dan hoeft het niet uit te maken wie die iemand is en wat die iemand ermee wil doen. De informatie is publiek, of de informatie is niet publiek. De informatie voorbehouden aan een elitegroepje, is een verkeerde interpretatie van publiek maken.

Reacties

Roelwebsite

Ik denk dat je een verschil moet maken met deze specifieke info (voor Prinsjesdag) en info die de RVD buiten Prinsjesdag openbaar maakt. Die tweede soort info moet zo snel mogelijk voor iedereen beschikbaar zijn. Daarbij mag geen onderscheid zijn tussen burgers en media, tussen geschreven media en internetmedia.
Bij die eerste soort moet je de afweging maken: heeft Prinsjesdag nog zin als je alle informatie meteen openbaart op het moment dat die beschikbaar is? Daarop is het antwoord: nee. Zolang Prinsjesdag nog in de huidige vorm bestaat (paar jaartjes hooguit, schat ik), zal die informatievoorsprong voor gevestigde media blijven bestaan. Als je dan iedereen die daarom vraagt de info verstrekt, is er geen informatievoorsprong meer en is Prinsjesdag totaal overbodig. Maarja, dat laatste is eigenlijk toch al het geval, omdat de ministers die nu hard lopen te klagen over het lekken van de Miljoenennota, zelf heel hard hun best doen om hun plannen voor het komende jaar al weken vóór de Troonrede & Miljoenennota te lekken ...

Angel

Ach, het komt vaker voor. Pinkpop laat geen Internetmedia toe, de Kamasutra beurs niet en ga zo maar door. Bij sommige mensen schijnt het belang van Internetmedia echt niet door te dringen...