Ik ben Peter Breuls. Ik schrijf webapplicaties in PHP, filmreviews en onregelmatig iets op deze weblog. Welkom!
Onder de naam Devize ben ik beschikbaar als developer of consultant voor websites of webapplicaties.
Ik ben werkzaam als Administrator bij online community FOK! en als Lead Developer bij frontoffice-leverancier SIMgroep.

Informatie (2)

Weblogs3 reacties

Vervolg van De beschikbaarheid van informatie.

Pierre Gorissen: "Iedereen kan een weblog of website beginnen, maar de RVD kan nu nog niet/nauwelijks inschatten of de mensen achter die site zich ook aan het embargo (niet vooraf publiceren) zullen houden."

Dat klopt. Dat is voor geen meter in te schatten, volgens mij. Ik weet ook dat als ik me als blogger bezig zou willen houden met de informatie, ik erover zou posten zodra ik er voldoende van heb doorgelezen. En ja, dat kan ruim voor Prinsjesdag dan al zijn. Want wat is nou het nut van de informatie bewaren tot Prinsjesdag?

Kijk, ik snap ook wel dat kranten, etcetera, een publieke functie hebben, en er alleen maar mee geholpen zijn (en met hen hun lezers en dus het volk) dat ze de boel even kunnen doornemen alvorens erover te schrijven. Dat besef ik me heus wel. Echter: de informatie is in beginsel niet geheim, er is alleen een bepaald publicatiemoment voor gekozen (Prinsjesdag dus). De informatie wordt wel vantevoren aan journalisten gegeven, niet aan anderen. Waarom niet? Wat is nou het probleem dat ik, of mijn buurvrouw, of de bedrijfsleider van de supermarkt de stukken alvast door zouden kunnen nemen? Schade is er niet.

Ook het embargo hoeft de zaak van de RVD niet te zijn. Het maakt toch niet uit als iemand het op vrijdag al publiceert? De Troonrede wordt dan misschien mosterd na de maaltijd, maar zeg nou zelf: het is sowieso toch al een poppenkast, dus dan kun je er ook in geval van het ontbreken van een embargo gewoon mee doorgaan. Of er gewoon mee kappen. En bovendien kunnen media hun kwaliteit dan bewijzen door niet persé als eerste met de informatie te willen komen. Maargoed, dat is hier het punt niet.

Mijn standpunt is dat iedereen die er zelf om vraagt bij de RVD, de informatie zou moeten krijgen. Degenen die er niet om vragen, kunnen gewoon wachten tot het officiële moment. Hoe dan ook kan dan iedereen aan de informatie komen zodra er van overheidswege is besloten die aan 'partijen' te verstrekken.

Reacties

Pierrewebsite

Dat er zoiets is als een prinsjesdag ligt in de Grondwet vast, dat verander je niet zo snel.
Het publiceren van een toespraak van een staatshoofd voordat deze uitgesproken is, is niet zo netjes. Dus een embargo op de troonrede lijkt me logisch.
Een embargo op de miljoenennota is inderdaad minder strikt noodzakelijk, dat is waarschijnlijk staatsrechtelijk ook gewoon een keuze.

Peter Breuls •

Het embargo op de Troonrede is ook niet wat ik bedoelde, het gaat mij inderdaad om de begroting/miljoenennota.

Pierrewebsite

Tja, het is natuurlijk wel gewoon de eerste vergadering van het nieuwe werkjaar. De begroting heeft op dat jaar betrekking. Zeker gezien de hoeveelheid ophef die zo'n begroting meestal veroorzaakt is het niet gek om te zeggen: vanaf die dag mag je er over beginnen te zeuren en niet 1, 5, 3 of 2 dagen ervoor. Je zult hoe dan ook een dag/tijdstip moeten vaststellen dat die begroting "definitief" is (d.w.z. dat het de versie is waarover de algemene beschouwingen zullen gaan). Mag voor mij best gewoon Prinsjesdag blijven.